профил

София 1184, България

Офис: София 1184, Цариградско шосе - 137

Тел: (+359 2) 974 30 34; 974 43 40; 974 50 29;

Факс: (+359 2) 974 43 42;

GSM: +359 888 253 448; +359 899 176 734;

bsmltd@techno-link.com

Фирмен профил

БСМ е частна фирма, създадена през 1992 год. от инженери и специалисти по електроакустика от Техническия университет в София. Първоначалната й дейност е свързана с производството на сирени за автоалармени системи, след няколко месеца на всички видове сирени - бронирани, автономни, високомощни за автомобили със специален режим на движение. През 1994 год. фирмата организира разработката и производството на еднообемни автоалармени системи от среден клас, като същевременно увеличава производството на рупорни eлектродинамични излъчватели до 1000 бр. месечно. През 1996г. персоналът на БСМ достига 15 човека, обемът на производството нараства и пазарът е разширен чрез износ на изделия в Македония, Югославия, Алжир и Украйна. Понастоящем фирмата е лидер в България в производството на цялата гама сирени, автоалармени системи и много изделия от стационарната охранителна техника. Притежава собствена фабрика за производство и конструкторско бюро за проектиране на нови изделия.

През лятото на 2005 г. поради засилено търсене на електронни устройства за газови автомобилни ситеми във фирмата бяха разработени и внедрени в производство различни електронни модули. В края на същата година бе внедрена в производство автомобилна газова инжекционна система CARGAS, изцяло разработена и тествана от инженерния отдел на фирмата. Чрез нея бе затвърден новият производствен дял на БСМ-газови електронни модули и системи. Използвайки натрупания опит при реализацията на тази система, през лятото на 2006 г. бе разработена и пусната в производство висок клас система от същия тип (BARDOLINI), която се конкурира с най-добрите модели от световни прозводители.

Междувременно обемът на производство бе увеличен до 8000 алармени системи, 15 000 дистанциоони управления, модули и сирени месечно, което наложи увеличение на персонала до 30 човека. Поради предстоящото влизане на страната в Европейския съюз във фирмата бе възстановена системата за управление на качеството ISO 9001-2000. На територията на фирмата работи самостоятелна SMD линия за насищане на печатни платки, която би улеснила разширението на произвдството и неговата гъвкавост.

BSM old site Tel: (+359 2) 974 30 34; 974 43 40; 974 50 29; Fax: (+359 2) 963 43 42; GSM: +359 888 253 448; +359 899 176 734; © 2006 IVG Group Ltd.